Disclaimer

Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s) berusten bij het Gooisch Kindercentrum.

Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Gooisch Kindercentrum.

Informatie op deze website mag wel worden afgedrukt en/of gedownload voor eigen persoonlijk gebruik.